Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Školní parlament

 

Školní parlament je voleným orgánem žáků. Volba zástupců tříd do školního parlamentu probíhá na začátku školního roku v třídnických hodinách. Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok. Školní parlament vede předseda parlamentu ve spolupráci s koordinátory. Schůzky školního parlamentu probíhají dvakrát měsíčně, kterých se účastní i vedení školy. Zástupce třídy ve školním parlamentu přichází na schůzku s nápady a připomínkami třídy, kterou zastupuje a zpětně informuje spolužáky a třídního učitele o tom, co se projednávalo. Z jednání školního parlamentu je pořizován zápis. Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří organizování akcí pro ostatní žáky, řešení problémů a zlepšování vztahů i prostředí ve škole. Díky školnímu parlamentu mají žáci možnost ovlivnit chod školy. Práce ve školním parlamentu vede k zapojení všech žáků do školního dění.

 

Zástupci parlamentu:

 • 1.ELE Radim Papež, Lukáš Volný
 • 2.ELE Antonín Jochec
 • 3.ELE Michal Vavrečka
 • 4.ELE Tomáš Střižík
 • 1.ZAH Anna Hodáňová
 • 2.ZAH Jakub Lorenc, Petr Čunek
 • 1.ZAM Nikol Škývarová
 • 3.ZAM Kristýna Divínová, Jiří Mach
 • 1.IT Lucie Teplá
 • 2.IT Kateřina Teplá
 • 4.IT Tomáš Melichařík
 • 5.IT Erik Oulehla
 • 1.NME Martin Zubek

Top